Col·lecció
Museus d'Olot
Ajuntament d'Olot
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya