El museu

Memòries

El Museu dels Sants publica cada any la memòria d’activitats on es recullen les dades de participació i les activitats i exposicions organitzades.

En aquest apartat podeu consultar les memòries d’activitats del Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010
Memòria 2011
Memòria 2012
Memòria 2013
Memòria 2014
Memòria 2015
Memòria 2016

Ajuntament d'Olot
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya