El museu

Memòries
Exposicions
Exposicions
Exposicions
Activitats per a escoles
Activitats familiars
Visites guiades

El Museu dels Sants publica cada any la memòria d’activitats on es recullen les dades de participació i les activitats i exposicions organitzades.

En aquest apartat podeu consultar les memòries d’activitats del Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

Memòria 2011

Memòria 2012

Memòria 2013

Memòria 2014

Memòria 2015

Memòria 2016

Ajuntament d'Olot
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya