Col·lecció
Museu dels Volcans
Ajuntament d'Olot
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya