Col·lecció
Museu de La Garrotxa
Ajuntament d'Olot
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya