El Museu

Memòries
L’Escola del Paisatge d’Olot
L’Escola del Paisatge d’Olot
L’Escola del Paisatge d’Olot
Activitats amb escoles
Visites guiades
Activitats familiars

El Museu de la Garrotxa publica cada any la memòria d’activitats on es recullen les dades de participació i les activitats i exposicions organitzades.

En aquest apartat podeu consultar les memòries d’activitats del Museu de la Garrotxa d’Olot

Memòria 2012

Memòria 2013

Memòria 2014

Memòria 2015

Memòria 2016

Memòria 2017

Memòria 2018

Memòria 2019

Ajuntament d'Olot
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya