Museus d’Olot

Projecte Educatiu
Activitat educativa per a públic infantil
Activitat educativa per a públic infantil
Activitat educativa per a públic infantil
Activitats educatives per a tots els públics
Activitat educativa per a adolescents
Taller de vitralls per a adults

L’any 2010 l’equip dels Museus d’Olot va treballar en la redacció del Projecte Educatiu dels Museus d’Olot amb l’objectiu de comptar amb un instrument que orientés en la intervenció educativa, unifiqués els criteris a favor d’una coherència funcional i difongués els trets d’identitat dels equipaments.

El Projecte Educatiu dels Museus d’Olot no es limita només a discutir sobre la intervenció educativa, sinó que també inclou una sèrie d’aspectes operatius i d’àrees de treball.

Aquest projecte és un instrument de planificació estratègica que defineix els objectius pedagògics dels Museus d’Olot per tal d’oferir una oferta educativa de qualitat.

Aquí us podeu descarregar el document: Projecte Educatiu dels Museus d’Olot

Ajuntament d'Olot
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya