Art i Color

El color a les obres d’art

Lloc: Museu de la Garrotxa
Durada: 1 hora
El grup màxim d’alumnes serà d’un grup classe
Àrea de Cultura i Educació. serveis.pedagogics@olot.cat

Descoberta del Museu a través de les sales permanents, per tal d’observar diferents quadres i descobrir com ens sentim davant les diferents obres, què ens expressen els seus colors. Generar diàleg al voltant dels colors primaris i secundaris. Descobrirem la importància de la llum, de les formes i les il·lusions òptiques que poden generar els colors.

Opcional taller de color.


museus.olot.cat
museus@olot.cat
+34 972 27 11 66