Publicacions

Recull de totes les publicacions que hem realitzat des dels Museus d’Olot.

Jordi Isern. Origen

La Fageda d’en Joan

Masó: Interiors

Sang nova

El roure dels penjats

La puñalada

La punyalada

Miquel Blay (1899-1936)

Jordi Curós

Sebastià Congost

Griera

Joan Ferrés

Clapera Mayà

Jordi Farjas

Miquel Duran

Vilà Moncau

Manel Puigbó

museus.olot.cat
museus@olot.cat
+34 972 27 11 66