Qui s’amaga als quadres?

D’un quadre, un conte

Lloc: Museu de la Garrotxa
Durada: 1 hora
El grup màxim d’alumnes serà d’un grup classe
Àrea de Cultura i Educació. serveis.pedagogics@olot.cat

Joc de descoberta a través de la observació i reconeixement de les obres dels principals artistes del Museu. Qui s’hi amaga als seus quadres? personatges, escenes, colors, sorolls, emocions,…

Una manera diferent de gaudir de la visita al Museu potenciant la imaginació i la capacitat d’observació.


museus.olot.cat
museus@olot.cat
+34 972 27 11 66