Griera

Griera

Any de publicació:

2004
ISBN:

Núm. pàgines:

28
Idioma:

Català
Format:

Imprès
Editor:

Museu de la Garrotxa

Catàleg de la exposició de Rafael Griera que tingué lloc a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa de l’11 de desembre de 2004 al 27 de febrer del 2005

museus.olot.cat
museus@olot.cat
+34 972 27 11 66