Joan Ferrés

Joan Ferrés

Any de publicació:

2005
ISBN:

GI-923-05
Núm. pàgines:

32
Idioma:

Català
Format:

Imprès
Editor:

Museu de la Garrotxa

Catàleg de l’exposició de l’escultor Joan Ferrés, coordinada per Pilar Ferrés, que tingué lloc a la Sala del Museu de la Garrotxa del 9 de juliol al 18 de setembre del 2005.

museus.olot.cat
museus@olot.cat
+34 972 27 11 66