Joaquim Claret

Joaquim Claret, escultor de la Mediterrània, 1879-1964

Any de publicació:

2010
ISBN:

9788493697495
Núm. pàgines:

71
Idioma:

Català
Format:

Imprès
Editor:

Museu dels Sants, Museu Comarcal de la Garrotxa, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot

Catàleg de l’exposició que tingué lloc al Museu dels Sants d’Olot del 6 de Març al 27 de Juny de 2010, amb textos de Cristina Rodríguez Samaniego, Mercè Doñate i Montserrat Mallol Soler.

museus.olot.cat
museus@olot.cat
+34 972 27 11 66