"Origen. Jordi Isern. Part III. Recorda on vas". Foto: Blai Farran.

Jordi Isern. Origen

Any de publicació:

2018
ISBN:

Núm. pàgines:

40
Idioma:

català
Format:

Imprès
Editor:

Diputació de Girona
Descarrega el document

Exposició “Origen. Jordi Isern. Part III. Recorda on vas”, del 3 de febrer al 8 d’abril del 2018 a la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa.

museus.olot.cat
museus@olot.cat
+34 972 27 11 66