Duran

Miquel Duran

Any de publicació:

2007
ISBN:

GI-931-07
Núm. pàgines:

30
Idioma:

Català
Format:

Imprès
Editor:

Museu de la Garrotxa, Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot

Catàleg de l’exposició de Miquel Duran Martínez que tingué lloc a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa del 6 de juliol al 26 d’agost de 2007

museus.olot.cat
museus@olot.cat
+34 972 27 11 66